Sunday, June 3, 2007

bhaskar chakrabortyr bhasay

ami ki pahara debo
chhoto bon ghumoy jakhon ?

dupure akash nil
sorirer , santo kalorab
ami ki ghumobo pashe choto bon ghumoy jakhon?

No comments: